Vallø Golf

Bestyrelse

KLUBBESTYRELSE

I Vallø Golf’s bestyrelse arbejder vi med økonomi samt den strategiske udvikling af klubben.

Samtidig er det essentielt for os, at adskille udvikling og strategi fra det daglige arbejde, som vi har en vidunderlig stab der tager sig af.

Jytte Storm
Klubformand
Mobil: 22 79 58 28
formand@valloe-golf.dk

Flemming Knudsen
Næstformand
flkn1711@gmail.com

Torben Barrett
Sekretær
torbenwbarrett@gmail.com

Henrik Fahrenholz
Juniorformand
fahrenholz@mail.dk

Henning Birkehøj
Kasserer
kasserer@valloe-golfklub.dk

Søren Hougaard
Medlem
sho@houco.dk

Charlotte Dahl
Medlem
cwalloe@gmail.com

Morten Jørgensen
Medlem
morten@mojos.dk 

Mia Quorp
Suppleant

Pia Jakobsen
Suppleant

Vedtægter Vallø Golfklub
Præsentation fra medlemsmøde 2022Referat Generalforsamling 2022
Referat Generalforsamling 2021Årsberetning 2021Årsrapport 2021
Referat Generalforsamling 2020Årsberetning 2020Årsrapport 2020
REFERATER AF BESTYRELSESMØDER I VALLØ GOLF
Bestyrelsesmøde den 23. marts 2022
Bestyrelsesmøde den 27. januar 2022
Bestyrelsesmøde den 19. august
Empty tab. Edit page to add content here.