Vallø Golf

Bestyrelse

KLUBBESTYRELSE

I Vallø Golf’s bestyrelse arbejder vi med økonomi samt den strategiske udvikling af klubben.

Samtidig er det essentielt for os, at adskille udvikling og strategi fra det daglige arbejde, som vi har en vidunderlig stab der tager sig af.

Jytte Storm
Klubformand
Mobil: 22 79 58 28
formand@valloe-golf.dk

Flemming Knudsen
Næstformand
flkn1711@gmail.com

Torben Barrett
Sekretær
torbenwbarrett@gmail.com

Henrik Fahrenholz
Juniorformand
fahrenholz@mail.dk

Charlotte Dahl
Bestyrelsesmedlem
cwalloe@gmail.com

Christian Pedersen
Bestyrelsesmedlem
christian@lukmak.dk

Morten Jørgensen
Medlem
morten@mojos.dk 

Mia Quorp
Suppleant