Vallø Golfklub

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER FOR ONLINE SALG I VALLØ GOLFKLUB 
Når du via klubbens systemer foretager et køb online af en af klubbens nedennævnte ydelser, gælder følgende betalingsbetingelser for det konkrete køb.
Ved bestilling og køb af greenfee, turneringsfee, spilleret mv. anvender vi Golfbox og deres online betalingsmodul.
Der kan betales med Dankort, visa, mastercard, mobilepay og Applepay samt med greenfeebillet/værdikupon fra Golfmore.

GREENFEE
Ved booking kan du betale greenfee online jævnfør vores priser på hjemmesiden.
Hvis du er medlem af en af vores venskabs- og samarbejdsklubber, gives der rabat, som automatisk fraregnes. Hvis du som fuldtidsmedlem er inviteret til at spille med et fuldtidsmedlem af Vallø Golf, gives der 100 kr. i rabat.

Er der ændringer i bookingen, skal du henvende dig til kontoret på tlf. 23 29 00 04 eller eller via mail info@valloe-golf.dk. Bliver du forhindret i at spille, refunderer vi din greenfee, såfremt vi har modtaget din mail (anfør dato, spilletid og bane) op til 2 timer inden din starttid.
Tilbagebetaling sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betaling.

TURNERINGER, SPILLERETTER OG EVENTS 
Vi anvender Golfbox turneringsmodul (inkl. online betaling).
Betingelserne for tilmelding og tilbagebetaling afgøres mellem turneringleder og det enkelte medlem. 
Ved officielle klubturneringer (interne og åbne) fastsættes handelsbetingelserne (herunder regler for tilbagebetaling) separat for den enkelte turnering. 
Ved andre aktiviteter og events, hvortil der er knyttet betaling for tilmelding, fastsættes handelsbetingelserne individuelt pr. aktivitet. 
Tilbagebetaling sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betaling.