Vallø Golf

Sikkerhed på banen

Golf er en dejlig sport med mange positive elementer, men det er også en aktivitet, hvor man kan komme rigtig galt af sted, hvis man bliver ramt af en kølle eller en bold. Det er dog heldigvis også sådan, at der kun er ganske få forholdsregler, man skal tage for nærmest at eliminere risikoen.

Almene sikkerhedsråd

  • Sørg for, at ingen står sådan, at de kan risikere at blive ramt af din kølle, din bold eller af sten, kviste eller lignede, når du udfører et slag eller et prøvesving.
  • Du må ikke slå, før spillerne foran er uden for rækkevidde.
  • Hvis du slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, skal du øjeblikkelig råbe ”FORE”

Vær særlig opmærksom på udsyn på følgende huller:

Hul 3  Hul 4  Hul 7  Hul 11  Hul 12  Hul 16  Hul 17

Hjertestarter

Hjertestarter findes under buggyhalvtaget og ude ved banetoiletterne.

Tordenvejr

Ingen spiller golf i tordenvejr! Du er særlig eksponeret i det åbne terræn og langt væk fra beskyttelse.
Det er livsfarligt, når det tordner på en golfbane!

  • Søg derfor altid indendørs i tide!
  • Trækker det op til tordenvejr, skal du derfor tage det alvorligt og straks søge mod klubhuset eller ved banetoilettet ved 12. Tee, som er lynsikret.