Vallø Golf

Regelprøve

Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve. Spørgsmål og svar er fra Golfreglerne 2023.

Der kan være problemer med prøven med visse versioner af browseren Explorer. Prøv da evt. Chrome, Firefox eller Safari i stedet.

Du skal i denne prøve besvare i alt 20 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen.

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil dit resultat blive sendt til Vallø Golf, som nu kan se, at du har bestået regelprøven. Hvis du ikke er medlem af en klub kan du sagtens tage prøven for sjov.

Sæt kryds ved det rigtige svar. Du kan søge hjælp i ”Golfreglerne Online” og andre Regelbøger.

Rigtig god fornøjelse med regelprøven.

DGU Regelprøve online 2023