Vallø Golf

Driving range

Vores driving range er åben for alle hele året fra solopgang til solnedgang.

Er du fuldtidsmedlem i klubben er bolde gratis, men for gæster koster en spand bolde med 38 bolde 20 kr.

Vores bolde er venligst sponsoreret af Hertels. Vi indkøber 6-7000 nye driving range bolde hvert år.

Sæsonkort med frie bolde: Kr. 1250
Boldkort med 30 træk: Kr. 500
Boldkort med 60 træk: Kr. 900

Boldmaskinen står under overdækning og er tilknyttet Golfmore App. Du kan betale med mobilepay eller kort. Medlemmer kan bruge deres DGU kort eller Golfmore App med boldtræk. En kode kan købes i shoppen til både 1 spand og til flere boldtræk ad gangen samt sæsonkort.

Vi har 26 måtter, hvor af de 5 af dem er under overdækning.

Ordensregler på driving range

  • Af sikkerhedsmæssige grunde må driver/kølleslag udelukkende bruges fra rangens 7 yderste måtter længst til højre for boldmaskinen. Her er der også nye måtter med mulighed for at sætte egne tees direkte i måtten. Det er meget vigtigt at udvise hensyn til naboer til højre for driving range og respektere det lange banner. Det samme gælder, hvis man får slået en bold skævt til venstre. Husk at råbe fore, da slicede bolde kan risikere at ramme vores nabo i det sorte hus eller 9-huls banen. Driving rangen er videoovervåget med 2 kameraer. Overholdes ovenstående restriktioner ikke, vil klubben udstede karantæne efter forudgående mundtlig og skriftlig advarsel.
  •  I sæsonen hver tirsdag og torsdag fra 16.30-17.30, er de fleste måtter reserveret til juniortræning.
  • Når vores greenkeeper indsamler bolde om morgenen, er det ikke tilladt at slå bolde ud.
  • Det er FORBUDT at bruge range bolde på golfbanen. Golfbolde i alle prisklasser kan købes i shoppen.
  • Der er opsat skilte på rangen og udslagshuset med regler for ophold på driving range, som skal overholdes. Overholdes reglerne ikke, vil du blive kontaktet af administrationen med en advarsel og sidste instans blive bedt om at forlade driving range.