Velkommen til

Vallø Golfs Natursti

Du følger stien og de hvide pæle rundt om golfbanen fra starterhuset ved P-pladsen og teested 1. Strækningen er i alt 5 km. Du kan hente kort i klubhuset på Elbækgaard.
Turen slutter igen ved P-pladsen, hvor du har mulighed for at nyde mad og drikke i vores café.

  • Al færdsel på stierne er på eget ansvar.
  • Følg de hvide pæle der står langs med veje og skel/hegn.
  • Det er tilladt at gå eller løbe på stierne -også med barnevogne.
  • Det er IKKE tilladt at cykle eller ride på stierne.
  • Hunde skal altid være i snor, og efterladenskaber skal opsamles.
  • Hold godt øje med golfspillerne.
  • Få øjenkontakt med golfspillere, hvis du skal krydse den retning de spiller i.
  • Giv kontakt til golfspillerne om at slå deres slag, mens du forholder dig afventende.
  • Hører du en der råber “FORE!!!”, så duk dig straks ned og vent ca. 5 sekunder inden du rejser dit hoved igen.
  • Når du krydser Kratvej mellem golfbanens hul 1 5 og 1 6, har du mulighed for at gå en tur op på Kratgården. Følg Kratvejen i vestlig retning, til den ender på Kratgårdens gårdsplads -der er ca. 500 m. På Kratgården kan du nyde udsigten fra østsjællands højeste bronzealderhøj. Ranes Banke og aflægge besøg i Kratgårdens gallerier.