Unormale baneforhold

Midlertidig lokalregel

Midlertidig lokal regel – Lejeforbedring

Fra lørdag den 28. oktober 2023

En bold, der ligger på noget tætklippet areal i det generelle område, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden skal spilleren placere den på et sted inden for et scorekort (ca. 20 cm) fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er et strafområde eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 14.2b og 14.2e). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 14.2e Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét strafslag.

Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.

Vedrørende Handicapregulering:
Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel.