Unormale baneforhold

Midlertidig lokalregel

Unormale baneforhold med spilleforbud og adgangsforbud.

I områder med spilleforbud (blå pæle med grøn top samt snore) er der tillige adgangsforbud.

Spillere må således ikke betræde området med spilleforbud for at hente en bold eller spille en bold.

Lempelse skal tages som for spilleforbud efter regel 16.1b

Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.

Vedrørende Handicapregulering:
Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel.